Görgői vadulós MTB XC

HU
Idő a VR végéig!
Nap
0
-16
-4
óra
-1
-1
perc
-2
-8
m-perc
-5
-5
SVK

Adatvédelem

Polgári társulás Eleventum, IČO: 52192547, Hrhov 270, 04944

Kapcsolat: Ing. Loránt Tóth, info@hrhovsky-divocak.sk

közzéteszi az érintett személyek tiszteletben tartása érdekében a következő nyilatkozatott

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. cikke (a továbbiakban: rendelet) és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a személyes adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény (a továbbiakban: személyes adatok védelméről szóló törvény) alapján az adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A személyes adatok feldolgozásának célja az érintett személyek személyes adatainak feldolgozása – versenyzők és törvényi képviselők az érintett hozzájárulása alapján. A célokat konkrétan megvannak határozva, kifejezetten meg vannak indokolva, ugyanakkor tiszteletben tartják a rendelet 6. és 9. (a meghatározott célokat a nevezési lap tartalmazza)

Az érintett személyek, akiknek személyes adatai fel lesznek dolgozva, a következő jogokat írásban vagy elektronikusan gyakorolhatják:

  1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga – a személyes adatok feldolgozásának megerősítésének joga, valamint az adatokhoz való hozzáférés joga a feldolgozás terjedelmében és időtartalmában, az érintett személyes adatok kategóriái, a címzett csoport, eljárást, vagy az ilyen feldolgozás következményeit. Szervezőként jogosultak vagyunk arra, hogy minden ésszerű intézkedést megtegyünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük az adatokhoz való hozzáférést kérő személy azonosságát, különösen az online szolgáltatások és azonosítók tekintetében (a rendelet 15. cikke, (63) és (64) bekezdése).
  2. A pontatlan és hiányos személyes adatok helyesbítésének joga (a rendelet 16. cikkének (65) bekezdése).
  3. A törlési jog – „elfelejtve” olyan személyes adatokról, amelyek már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekre azokat szerezték és feldolgozták; visszavonja a feldolgozás végrehajtásának engedélyét; illegális feldolgozás; ha a személyes adatokat egy információs társaság kínálatával kapcsolatban voltak begyűjtve (gyermekek esetében), a 17. cikk (65 és 66) bekezdésében meghatározott feltételek mellett
  4. A feldolgozás korlátozásának joga akkor gyakorolható, ha az érintett személyként kifogásolja a személyes adatok és egyéb, a rendelet 18. cikkének (67) preambulumbekezdésében meghatározott adatokat, a kiválasztott személyes adatok egy másik feldolgozó rendszerbe történő ideiglenes áthelyezésével, megakadályozva a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a kiválasztott személyes adatokhoz vagy ideiglenesen eltávolítja a feldolgozást.
  5. A személyes adatok hordozhatóságához való jog az a jog, ahol az Ön által megadott személyes adatok továbbítódnak a megállapodás vagy a szerződés teljesítése során egy másik üzemeltetőnek strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, amennyire technikailag lehetséges, a 20. cikk (68) preambulumbekezdésének feltételei szerint, ha a feldolgozás automatizált módon történik. E jog gyakorlása nem érinti a rendelet 17. cikkét.
  6. Bármely más adminisztratív vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, az érintettnek jogában áll a rendelet 77. cikke szerinti panaszt benyújtani a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához, ha úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása megsérti a rendeletet vagy az adatvédelmi törvényt.

Önnek joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását.

Ha bármilyen kérdése merül fel személyes adatai védelmével kapcsolatban, beleértve az adatvédelmi irányelvek szerinti jogainak gyakorlását, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@hrhovsky-divocak.sk e-mail címen.